CÍLE A ZÁMĒRY PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvořit soubor materiálů pro současné i budoucí učitele, které budou umožňovat výuku matematiky a přírodních věd interdisciplinárním způsobem a pomohou také vytvářet týmy spolupracujících učitelů napříč jejich aprobacemi. Mnoho výzkumů (např. Jones/Rasmussen/Moffitt 1997: "A collaborative approach to interdisciplinary learning", Bransford a kol. 2005: "Foundations and opportunities for an interdisciplinary science of learning", a také práce Resnicka nebo Schoenfelda) dokazují, že tento přístup umožňuje žákům dosáhnout lepších výsledků jak v matematice, tak v přírodních vědách.
Abychom těchto výsledků dosáhli v projektu, vytvořili a nashromáždili jsme nespočet materiálů představujících různé metody, přístupy a souvislosti ve výuce. Je nesmírně důležité, aby studenti pochopili vzájemné souvislosti. Materiály také obsahují aktivity, které je možné vykonávat mimo školní třídu (přírodní děje) a řeší se zde především problémy reálného života. K vybraným materiálům je vytvořena i interaktivní ICT podpora.

Konkrétní záměr:

 • shromáždit návrhy materiálů v rámci jednotlivých zemí, ty konzultovat s učiteli ze
 • škol a vybrat z nich vhodné pro užití v praxi (s důrazem na jejich použití v zemích napříč Evropou, tedy neobsahující specifické znaky dané země) a dále ty, pro které je vhodná interaktivní ICT podpora
 • materiály budou hodnoceny dvěma externími odborníky
 • prezentovat (pilotovat) první verze materiálů na matematických a přírodovědných workshopech před učiteli, žáky a pedagogy připravujícími budoucí učitele s cílem získat zpětnou vazbu pro další zkvalitňování materiálů
 • zapracovat připomínky a návrhy získané při pilotování a od externích odborníků
 • publikovat vybrané materiály v tištěné podobě a všechny pak na webových stránkách projektu obsahujících i ICT podporu
 • vytvořit poster a složku obsahující prezentaci projektu a vybraných materiálů a distribuovat je učitelům a dalším zájemcům
 • využívat materiály ve vlastních kurzech určených budoucím i současným učitelům
 • Každý partner projektu má za úkol kontaktovat vzdělávací instituci působící mimo země zapojené do projektu za účelem šíření materiálů do dalších evropských zemí s možností dalších úprav předložených materiálů. Ty potom umístí na webové stránky projektu.
  Zorganizovat mezinárodní konferenci nebo workshop s cílem prezentovat materiály a navázat spolupráci s dalšími zeměmi, vzdělávacími institucemi a jejich učiteli, kteří mají zájem vyučovat matematiku a přírodní vědy interdisciplinární cestou
 • to organise an international conference and international workshop for presentation and interactive work with outcomes, with teachers, teacher trainers, mathematics and science educators, curriculum coordinators, mentors, and initiation phase supervisors
 • Rozšiřovat materiály mezi učiteli a pedagogy vysokých škol připravujících budoucí učitele mimo instituce spolupracující na projektu, využívajíce regionální (např. dny otevřených dveří), národní (např. MŠMT, JČMF, SUMA) a mezinárodní (konference, kurzy Comenius) diseminační kanály.