Didaktinė medžiagaActivity created by

Title

Topic

Age

DOWNLOAD
SK Blueprint Mathematics and Art 13 - 16
CY Car painting Mathematics and Physics 12 - 15
UKCooling-cups_LT.pdf Cooling cups Mathematics and Physics 13 - 14
CZ Criminology Mathematics and Statistic 14 - 16
AT De-icing Mathematics and Physics 13 - 14
CY Eating insects Mathematics and Biology 11 - 14
AT Ecology Mathematics and Ecology 13 - 14
LT Eyeglasses Mathematics and Physics 15 - 16
CZFlow_of_fluids_LT.pdf Flow of Fluids Mathematics and Physics 12 - 15
LT Fruit juice Mathematics and Chemistry 15 - 16
ATAviaton_LT.pdf Fuel requirements Mathematics and Physics 13 - 14
LTFullerene_LT.pdf Fullrene Mathematics and Biology 15 - 16
SKFuture_map_LT_.pdf Future map Mathematics and Geography 10 - 13
CY Global warming Mathematics and Physics 11 - 14
ATGPS_LT.pdf GPS Mathematics and Geography 16 - 17
UKHeart_Rate_LT.pdf Heart rate Mathematics and Biology 11 - 13
LT Heat transfer Mathematics and Physics 14 - 15
SK Human blood Mathematics and Biology 15 - 16
CYNaturalGas_LT.pdf Natural gas reserves Mathematics and Physics 12 - 15
UK Osmosis Mathematics and Physics 14 - 16
CYParking_Lot_LT.pdf Parking lot Mathematics and Physics 11 - 15
CZ Physics in the kitchen Mathematics and Physics 13 - 16
UK Rates of reaction Mathematics and Physics 14 - 16
CZSolar_oven_LT.pdf Solar oven Mathematics and Physics 14 - 16
AT Space flight Mathematics and Physics 16 - 17
UK Speed distance and time Mathematics and Physics 13 - 14
ITTemperature_LT.pdf Temperature Mathematics and Physics 9 - 11
CZ Transport of damp Mathematics and Physics 15 - 16
SK Water from the other side Mathematics and Biology 5 - 6
SKWater_Ice_LT.pdf Water or ice Mathematics and Chemistry 5 - 6
LTWater-salinity_LT.pdf Water salinity Mathematics and Biology 14 - 15
ITVolume_LT.pdf Weight and volume Mathematics and Physics 7 - 9


Veiklų aprašymai:


AT veiklos
Pavadinimas:Aviacija- Kuro poreikis lėktuvui
Aprašymas: Medžiaga susideda iš keleto darbalapių kur mokinių prašoma pirmiausia įvertinti, po to ( su duotais papildomais duomenimis) apskaičiuoti kuro poreikį komerciniam lėktuvui. Lėktuvo kuro suvartojimas po to yra palyginamas su kitomis transporto priemonėmis.

Pavadinimas: Aviacija – lėktuvo Nuledinimas
Aprašymas: Darbas prasideda darbalapiu kur mokiniai turi apskaičiuoti lėktuvo sparno plotą ir apskaičiuoti ledo ar sniego sluoksnio svorį ant šių sparnų. Antras darbalapis nagrinėja nuledinimo skysčių chemines savybes. Paskutinis lapas susideda iš tolimesnių klausimų apie nuledinimo procesą.

Pavadinimas: Ekologija – Energija iš saulės ir vėjo
Aprašymas: Mokinių yra prašoma išsakyti nuomonę apie galimybę papildyti elektros energijos reikmes savo šalyje naudojant fotogalvaniką ar vėjo malūnus. Dvi poros darbalapių duoda duomenis apie vėjo malūnus ir fotogalvaninius elementus ir leidžia apskaičiuoti elementų ir vėjo malūnų būtiną skaičių.
Yra diskutuojama apie tų energijos šaltinių privalumus ir trūkumus.

Pavadinimas: GPS – surask savo kelią
Aprašymas: Trys darbalapiai "pagrindai" "pritaikymas" ir "malonumas", naudojami grupiniame darbe, Aprašykite pagrindinius GPS principus, ir praktinį GPS panaudojimą Resiveris iškylaujant (duomenų interpretacija) Ir Geo Gaudytojas ( koordinuoti sistemas).

Pavadinimas: Kosmoso skrydis – Kosminio laivo Nuleidimas
Aprašymas: Keturi darbalapiai leidžia studentams dirbti įvairiais fiziniais ir matematiniais kosminio skrydžio aspektais, "temperatūra", "laikas", "izoliacija" ir "greitis". Grupėms yra reikalaujama kooperuotis su kita grupe, kad surastų kai kuriuos atsakymus.


SK veiklos
Pavadinimas: Kita vandens pusė
Aprašymas: Paprasti eksperimentai su vandeniu yra fokusuoti ištirti pirmąjį mokslinį patyrimą su vandeniu kaip fizikos dalyką.

Pavadinimas: Vanduo ar ledas
Aprašymas: Paprasti eksperimentai su vandeniu yra fokusuoti ištirti pirmąjį mokslinį patyrimą su vandeniu kaip fizikos dalyką.

Pavadinimas: Matematika Žmogaus Kraujyje
Aprašymas: Darbas susideda iš keletos skirtingų veiklų žmogaus kraujo tyrinėjimui ir aprašymui "matematiniai" parametrai dalijasi žmogaus kraujo kiekybinėmis charakteristikomis, santykių tarp kraujo tipų modeliavimu, kombinatorika žmogaus kraujo tipuose ir genetikoje.

Pavadinimas: Geometrija Blue print
aprašyme: Medžiaga yra tarpdalykinis ryšys matematikos su menu ir dizainu. Du darbalapiai aprašo ir pritaiko chemijos ir biologijos žinias kontekste su blueprint tekstilės gamyba.

Pavadinimas: Ateities žemėlapio
aprašymas: Lauko veikla, kuriai užbaigti reikia visos dienos. Tai iššūkis mokiniams pritaikyti eilę matematikos ir gamtos mokslo turinio žinių ir taip pat kai kuriuos darbo įgūdžius klasėje.


IT veiklos
Pavadinimas: Karštis, Temperatūra ir Energija
Aprašymas: Medžiaga susideda iš keletos skirtingų veiklų tyrinėjant Temperatūrą, Karštį ir Energiją. Labaratorijos veiklos yra pasiūlytos, kad geriau suprasti santykį tarp šių sąvokų.

Pavadinimas:Svorio ir Masės
Aprašymas: Masės ir svorio sąvokos yra dažnai studentų painiojamos. Medžiaga pateikia kai kurias galimas svarbias veiklas, kad geriau išsiaiškinti skirtumus tarp jų, pradedant nuo pirmų mokyklos klasių.