SHRNUTÍ

Mnohé studie poukazují na nedostatek motivace žáků učit se matematiku a přírodovědné předměty. Tato demotivace má negativní dopad na některé oblasti života, např:

  • Mnoho oblastí lidské činnosti je založeno na porozumění matematice a/nebo přírodním vědám.
  • Rozhodovací procesy v politice, ekonomii, ekologii, společenských vědách apod. vyžadují alespoň základní porozumění matematickým a přírodovědným principům.
  • Studenti, kteří nemají dostatečnou motivaci při studiu přírodních věd a matematiky se většinou nestanou dostatečně motivujícími učiteli těchto předmětů.


Přestože učitelé matematiky velmi často pracují v kontextu přírodních věd a učitelé přírodovědných předmětů se bez znalosti matematiky neobejdou, obě dvě skupiny pracují většinou odděleně. Přírodovědný kontext v matematických úlohách je vybírán nahodile a naopak matematika užívaná v oblasti přírodních věd není dostatečně vysvětlena v kontextu její teorie. My se snažíme vytvářet materiály, které budou přínosem jak pro učitele matematiky, tak pro učitele přírodních věd. Materiály jsou zaměřeny na zvyšování kompetencí v obou předmětech současně a umožňují kooperaci učitelů matematiky a přírodních věd tak, aby mohly vzniknout týmy učitelů, které budou podporovat výuku s důrazem na mezipředmětové vztahy.

Hlavním cíle projektu je vytvořit soubor materiálů pro současné i budoucí učitele, které budou umožňovat výuku matematiky a přírodních věd interdisciplinárním způsobem a pomohou také vytvářet týmy spolupracujících učitelů napříč jejich aprobacemi. Mnoho výzkumů (např. Jones/Rasmussen/Moffitt 1997: "A collaborative approach to interdisciplinary learning", Bransford a kol. 2005: "Foundations and opportunities for an interdisciplinary science of learning", a také práce Resnicka nebo Schoenfelda) dokazuje, že tento přístup umožňuje žákům dosáhnout lepších výsledků jak v matematice, tak v přírodních vědách. Abychom těchto výsledků dosáhli v projektu, vytvořili a nashromáždili jsme nespočet materiálů představujících různé metody, přístupy a souvislosti ve výuce. Je nesmírně důležité, aby studenti pochopili vzájemné souvislosti. Materiály proto také obsahují aktivity, které je možné vykonávat mimo školní třídu (přírodní děje) a řeší se zde především problémy reálného života. K vybraným materiálům je vytvořena i interaktivní ICT podpora.