Santrauka

Moksliniai darbai rodo studentų motyvacijos trūkumą mokantis matematikos ir gamtos mokslų dalykų. Tai turi šiek tiek neigiamo poveikio:

  • Daug sferų darbo pasaulyje pasikliauja matematikos ir gamtos mokslų supratimu.
  • Daug sprendimus darančių procesų visuomenėje, politikoje, ekonomikoje, ekologijoje ir t.t. reikalauja gamtos mokslų ir matematikos principų pagrindinio supratimo.
  • Mokiniai, kurie yra mažiau motyvuoti mokytis matematikos ir gamtos mokslų, mažiau tikėtina, kad taps motyvuotais mokytojais šiose srityse.


Matematikos mokytojai dažnai naudoja gamtos mokslų kontekstą užduotyse, o gamtos mokslų mokytojai dažnai naudoja matematiką, tačiau jie dažniausiai dirba savarankiškai. Gamtos mokslų kontekstas yra dažnai savavališkai parinktas, matematikos išmokimui tai duoda labai mažai naudos. Mes parengsime didaktinę medžiagą, kuri bus naudinga ir matematikos ir tiksliųjų mokslų mokytojams, kuri bus suprojektuota kelti abiejų dalykų mokytojų kompetencijas tuo pačiu metu, atsirandant tarpdalykiniam mokymui ir bendradarbiavimui tarp matematikos ir gamtos mokslų mokytojų nuo įprasto pamokų planavimo iki komandinio mokymo.

Pagrindinis projekto tikslas yra paruošti medžiagą išankstinei praktikai ir tikrai mokytojo praktikai ir mokymui mokyklose, kas leistų mokytojams mokyti matematikos ir gamtos mokslų tarpdalykiniu būdu, taip pat bendradarbiauti vieniems su kitais įvairiais būdais, kartu ir ruošiantis ir vykdant savo mokymą. Gausūs įrodymai (pvz. Jones/Rasmussen/Moffitt 1997: “ Bendradarbiavimo prieiga į tarpdalykinį mokymą”, Bransford et al. 2005: “Tarpdalykinio mokymosi pagrindai ir galimybės” taip pat keletas (Resnick or Schoenfeld) darbų rodo, kad tai iškels mokymąsi ir pagerins pasiekimus ir matematikoje ir gamtos moksluose.
Tai yra daroma ruošiant ir renkant medžiagą, kuri atskleidžia daugybę metodų, prieigų ir kontekstų. Kontekstas bus svarbus ir reikšmingas studentams, ir gali susidėti iš veiklos už klasės ribų, realių gyvenimiškų situacijų, gamtamokslinių leidinių.Kai kuri ši medžiaga bus paremta interaktyviomis IKT priemonėmis.